РАЗПИСАНИЕ

Внимание! Изчистването започва от момента на регистрацията. Ранната регистрация осигурява продължително ежедневно изчистване от инструкторите  на IZI LLC, Доктор Хю Лен, координаторите и всички сътрудници на IZI LLC с всеки регистрирал се на семинара на IZI LLC.

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ. СЕМИНАР I

Дата: 23 и 24 ФЕВРУАРИ, 2019 г.
Място: скоро
Website: скоро
Работен Език: руски с превод на български език
Време: от 10:00 до 17:00 ч. и двата дни
Инструктор: Гуля Кекалике Поликофф, Даниела Николова, Огнян Младенов
Координатор: Гуля Кекалике Поликофф
Асистент координатор: Камелия Младенова, Огнян Младенов +359 878 338677