РАЗПИСАНИЕ

Внимание! Изчистването започва от момента на регистрацията. Ранната регистрация осигурява продължително ежедневно изчистване от инструкторите  на IZI LLC, Доктор Хю Лен, координаторите и всички сътрудници на IZI LLC с всеки регистрирал се на семинара на IZI LLC.

 

 

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ. СЕМИНАР I

Дата 30-31 Март, 2019
Място Хотел Аква
Адрес 12-А ул. „Девня“, Варна 9000
Website http://varna.aquahotels.com/
Телефон рецепция 052 639 090
Работен Език руски с превод на български език
Време: от 10:00 до 17:00 ч. и двата дни
Инструктор: Гуля Кекалике Поликофф
Даниела Николова
Огнян Младенов
Координатор: Гуля Кекалике Поликофф
Асистент координатор: Камелия Младенова
Огнян Младенов
+359 878 338677