ВАРНА, БЪЛГАРИЯ. СЕМИНАР I

Скъпи Приятели!

Началото на 2019 година ни открива нов Семинар Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно във Варна! За първи път – Основен Курс l

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ. СЕМИНАР I

Дата: 23 и 24 ФЕВРУАРИ, 2019 г.
Място: скоро
Website: скоро
Работен Език: руски с превод на български език
Време: от 10:00 до 17:00 ч. и двата дни
Инструктор: Гуля Кекалике Поликофф, Даниела Николова, Огнян Младенов
Координатор: Гуля Кекалике Поликофф
Асистент координатор: Камелия Младенова, Огнян Младенов +359 878 338677

РЕГИСТРАЦИЯ ТУК