PEACE OF «I»

KA MALUHIA O KAI

 

Peace be with you, All My Peace,

O ka Maluhia no me oe, Ku’u Maluhia a pau loa,

The Peace that is ” I “, the Peace that is “I am”.

Ka Maluhia o ka “I”, owau no ka Maluhia,

The Peace for always, now and forever and evermore.

Ka Maluhia no na wa a pau, no ke’ia wa a mau a mau loa aku.

My Peace ” I ” give to you, My Peace ” I ” leave with you,

Ha’awi aku wau I ku’u Maluhia ia oe, waiho aku wau I ku’u Maluhia me oe,

Not the world’s Peace, but, only My Peace,

The Peace of ” I “.

A’ole ka Maluhia o ke ao aka, ka’u Maluhia wale no,

Ka Maluhia o ka “I”.