Moля вижте описанието и изискванията към участниците по-долу. Изискванията за SITH® (Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно) Основен Курс Семинар II са създадени изключително в наш интерес, за да подпомогнат нашeтo личнo израстване и развитие. Божественият разум с любов и грижа ни напътства в най-правилното за нас израстване и намирането на нашия път към дома…….Един истински Подарък от идентичността “Аз” и Вътрешното Семейство.

 

ОСНОВЕН КУРС СЕМИНАР II – Информация и Такси

САМОПОЗНАНИЕ НА “АЗ” ЧРЕЗ ХООПОНОПОНО ОСНОВЕН КУРС

СЕМИНАР II

ОПИСАНИЕ НА СЕМИНАРА

 1. Комбиниран процес на Самопознание “Аз” чрез Хоопонопоно ®
 2. Връщане на Душата
 3. Усъвършенствани бързи способи за прилагане на Хоопонопоно процеса
 4. Махики — Изчистване
 5. Нова техника за медитация
 6. Семинарът изисква пълното приемане на триединството на своя “Аз”
 7. Семинарът изисква пълното приемане на процеса на Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно®

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ НА СЕМИНАР II ПО САМОПОЗНАНИЕ НА “АЗ” ЧРЕЗ ХООПОНОПОНО®: (студентите трябва да отговарят на всичките 7 изисквания и да са на възраст 14 години или повече).

 

 1. Семинарът е предназначен за участници, които са практикували Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно ® Основен Курс I в продължение на поне 2 години (участникът трябва да посочи при регистрацията си датата на своя първи семинар по Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно, в който е участвал, коята да бъде минимум две години преди датата на Семинар II, без изключения).
 2. Участниците са приели дадената система, като способ за решаване на проблеми.
 3. Участниците трябва да имат добре развити работни отношения с триединното свое “Аз”, особено със своето унихипили.
 4. Участниците трябва да са завършили Семинар I по Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно в периода между 2002 година до днес. Семинар I включва двудневни Семинар I – Основен Курс, Хоопонопоно Бизнес или Хоопонопоно Здраве.
 5. Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно ® отделя особено внимание на грижата за Триединството на Своя “Аз”.
 6. Семинар I по Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно ® ви дава всичко необходимо за да можете да прилагате Хоопонопоно процесът.
 7. Участниците поемат цялата отговорност относно това дали са покрили посочените по-горе критерии и дали са наистнина готови за Семинар II.

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОСНОВЕН КУРС СЕМИНАР II

 1. Детайлите, мястото на провеждане и информацията за регистрацията за всеки Семинар по Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно Основен Курс, Семинар II ще бъдат публикувани на уебсайта, тогава когато информацията стане достъпна. Всички нови участници получават материали към семинара.
 2. Всяка регистрация за Семинар II по Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно ще се извършва от Координаторът за съответната държава.
 3. Никой няма да бъде допуснат на семинара, без да е заплатил пълната стойност на таксата за участие.
 4. Регистрирайки се за семинара, участниците се съгласяват с Дискламацията (Отказ от отговорност) и Регистрационното Споразумение.
 5. Повторен участник, може да бъде този, който е преминал Семинар II в периода между 2011 до днес.
 6. Децата на възраст до 13 години не могат да участват в Семинар II. Децата на възраст до 13 години могат да се регистрират и участват само за Глобално Задочно Изчистване. Те трябва да бъдат регистрирани от участник, който покрива изискванията за Семинар II.
 7. Участникът за Глобално Задочно Изчистване трябва да отговаря на изискванията за Семинар II и да регистрира себе си или някой друг участник за Глобално Задочно Изчистване, които включват всичките 7 изисквания за Семинар II, включително: Семинарът е предназначен за участници, които са практикували Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно ® Основен Курс I в продължение на поне 2 години (участникът трябва да посочи при регистрацията си датата на своя първи семинар по Самопознание на “Аз” чрез Хоопонопоно, в който е участвал, коята да бъде минимум две години преди датата на Семинар II, без изключения).

Всички регистрирани участници от Азия с адреси в Азия трябва да се регистрират за Глобално Задочно Изчистване чрез азиатския офис. Изключение за Азия се прави тогава, когато регистрираният е повторен участник.

 

ТАКСА НА СЕМИНАРИТЕ ПО САМОПОЗНАНИЕ НА “АЗ” ЧРЕЗ ХООПОНОПОНО

Таксата за ранно записване (Предварителната такса) на семинара, заплатена в пълен размер, ще бъде валидна до 24.00 ч. на съботния ден, една седмица преди семинара.

Всеки направил плащане след Събота до 24.00 ч ще трябва да заплати Таксата за късно записване (Седмицата на регистрация) на семинара. Всеки участник е длъжен да се убеди, че е заплатил таксата на семинара в пълен размер

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА ТАКСА НА ОСНОВЕН КУРС СЕМИНАР II

Заплатената такса НЕ подлежи на възстановяване след полунощ на деня преди първият ден на семинара. Пълното възстановяване на таксата (минус разходи за кредитни карти, банкови разходи и разходи за PayPal) е възможно САМО за тези, които не са в състояние да присъстват на семинара поради някаква причина. Възстановяването на сумата трябва да бъде поискано до полунощ на деня преди първият ден на семинара по имейл или телефон на Координатора. 

 1. Ако не е поискано възстановяване до полунощ на деня преди първият ден на семинара, участникът ще бъде считан за Нов Задочен Участник. Той няма да получи никакви материали. Участникът трябва да присъства лично на семинара за да получи материалите и процедурите за тяхното използване. Новият Задочен Участник, който присъства лично след това като Повтарящ участник ще трябва да закупи книгите от Координатора на семинара, на който присъства като Повтарящ участник.
 2. Ако не е поискано възстановяване до полунощ на деня преди първият ден на семинара, Повтарящият участник ще бъде считан за Повтарящ Задочен Участник .