Правила за Отмяна на Семинари на IZI LLC

ZI LLC има правото да отмени семинар/тренинг по каквато и да е причина и да върне само сумата (с приспаднати комисионни на платежните системи, платените услуги за изпращане на паричните средства и комисионни), заплатена от участниците за участие в семинара/тренинга. Координаторът е отговорен за събирането на средства за провеждането на тренинга и провеждането на операциите по възстановяването. Координаторът е отговорен само за възстановяване на сумата, само на ресурса, откъдето е било направено плащането (например банкова карта или Paypal) изразходена за заплащане на тренинга. IZI LLC и Координаторът не са отговорни за пътните разходи, изгубени депозити, приспадане на процент от Paypal при връщане на сумата или други разходи, свързани с регистрацията на мероприятието. Не се осъществява  възстановяване на каквито и да е пътни разходи, изгубени депозити и други разходи, свързани с пътуването на участника за семинара. Всеки участник е отговорен за допълнителните разходи, свързани с посещението на дадения тренинг.

Правила за Възстановяване

Връщането на сумата за участие в семинара приключва едно денонощие преди първия ден на семинара. Заплатената сума (с приспаднати комисионни на платежните системи, платените услуги за изпращане на паричните средства и комисионни) се връща САМО ако участникът не е успял да присъства на семинара по някаква причина. Такъв участник Е НЕОБХОДИМО да напише имейл до координатора с молба за връщане на сумата до полунощ (12 ч. през нощта) едно денонощие преди първия ден на семинара.

  1. Ако от вас не е получена писмена молба за връщане на сумата до полунощ преди първия ден на семинара, вие ставате Нов Задочен Участник. Материали в такъв случай не се изпращат. За да получите материали е необходимо да  участвате в семинара лично и да получите ръководство, което да използвате. Новият Задочен Участник по-нататък може да участва лично в семинар като Повторен Участник и да си купи материалите непосредствено преди семинара от координатора.
  2. Ако от вас не е получена писмена молба за връщане на сумата за участие до 12 часа през нощта  (полунощ) едно денонощие преди първия ден на семинара, Повторният Участник става Участник в Глобално Задочно Изчистване.

Правила за инструкторите

IZI LLC си запазва правото да смени инструктора на семинара с друг квалифициран инструктор за провеждане на тренинга SITH®.

IZI LLC и Координатора ще направят всичко възможно да уведомят навреме участниците за измененията в разписанието.

IZI LLC си запазва правото да добави допълнителен инструктор за всеки един семинар.

Снимки, Мобилни телефони и Записващи Устройства

  • Правенето на снимки, аудио и видеозаписи са строго забранени. Записването може да стане само с писмено разрешение от страна на всички организатори и участници.
  • Всички мобилни  телефони и всякакви записващи устройства са длъжни да бъдат изключени преди момента на влизане в залата.
  • Ако вие извършвате видеозапис, аудиозапис, правите снимки в залата на провеждане на семинара, ще бъдете помолени незабавно да напуснете залата, без да ви бъдат възстановени средствата, заплатени за участие в семинара.