Регистрирайки се на семинара, аз съм съгласен с Дискламацията и Регистрационното споразумение, което действа според описанията, написани по-надолу:

Дискламация

Фондът The Foundation of I, Свобода за Космоса, неговата основателка Морна Наламаку Симеона, IZI LLC, IHHL LLC, Ho’akamai LLC, Bingboard Consulting LLC, Paddy ‘0, LLC и техните основатели, сътрудници, доброволци, спонсори, координатори и инструктори, Божествеността или „Аз” не дава никакви гаранции, че системата за освобождаване от стрес и самопознание, известна като Хоопонопоно, включваща в себе си, но не ограничаваща се с медитации, идеи, препоръки, изчистване, духовно лечение и методи на защита, включени в книгата ще доведат до  специфичен и желан в определени срокове резултат.

Процесът на Хоопонопоно, свързан с вселенските и космическите закони се явява пряк опит на всяко отделно лице между него или неговото триединство в себе си, Божествеността и „Аз”. Само Кармичното и Божествено Провидение са длъжни да се явяват финални арбитри на всеки процес на прилагане на Хоопонопоно. Всяко отделно лице може да бъде свидетел само на своето лично изцеление, изчистване и защита на физическото тяло, разум и душа, достигнати в резултат на прилагането на практиката и упражненията. Доказателствата за влиянието на Хоопонопоно на всяко отделно лице или опровержението на влиянието му се чувства непосредствено от даденото лице.

Регистрационно Споразумение

Вие се регистрирате за преминаване на семинар на IZI LLC Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно, на който принадлежат всички права, прехвърлени от организацията The Foundation of I, Inc. Свобода за Космоса — образователен Фонд с нестопанска цел Foundation of I (тук и по-нататък Фонд). Това се явява юридически обвързващ договор между Вас, IZI LLC и Фонда.

Регистрирайки се на семинара, вие се съгласявате да приемете всички условия на даденото Споразумение. Ако вие не сте съгласи с всички условия на това споразумение, НЕ СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ на семинара.

Условия на Споразумението

1. Уведомление за авторски права, търговска марка и друга конфиденциална информация.

Фондът и IZI LLC притежават авторските права, търговските марки и другите обекти на интелектуална собственост, правата над цялата информация, представяна на семинарите Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно SITH® включително, но без да се ограничава с информация, търговски марки, съдържание, документация, ръководства, текстове, статии, брошури, илюстрации, графики, аудио и видео презентации, процеси, упражнения, инструменти, значки, обновления и всички останали подготвени  материали за обучение.

Вие не можете да изменяте, възпроизвеждате, демонстрирате, разпространявате, публикувате, предавате, записвате звук и да снимате видео, публикувате, създавате производни работи, предавате, продавате, представяте материали, свързани с материалите от семинара, цялостно или частично с други способи и вид без предварително писмено разрешение на Фонда.

Вие също така се съгласявате да не обучавате, не разкривате, не възпроизвеждате, не разпространявате, не продавате, не предоставяте, не рекламирате или извършвате всякакви действия в каква да е форма с Интелектуалната Собственост на процеса Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно SITH®, получени на семинара без предварителното писмено съгласие на Фонда.

Цялата информация, получена от IZI LLC и Фонда е строго поверителна. Регистрирайки се на тренинг/семинара, вие се задължавате да не разгласявате тази информация на трети лица и да я използвате за други цели, освен за лично ползване.

Вие също така се съгласявате и приемате, че правото на владение на интелектуалната собственост, съдържанието на материалите са длъжни да останат изключително с Фонда и IZI LLC.

2.   Предупреждение:

Неправилното използване и злоупотребата с материалите на Самопознание на „АЗ” чрез Хоопонопоно ще има негативни последствия. За тези, които ги използват за себе си, ползата е огромна.

3.  Датата на Встъпване на Споразумението в Сила

Настоящото Споразумение влиза в сила в момента на регистрация и се явява задължително за всеки един  семинар на IZI LLC.