Отвъд Пределите На Традиционните Методи: Хоопонопоно

Интервю с Морна Симеона и доктор Стен Хю Лен*

Автор Дебора Кинг – постоянен кореспондент на Ню Таймз

„На Създателя е известен плана на всеки човек и ние можем да се обърнем към него за изцеление на нашите мисли и спомени, които ни задържат” – меко и спокойно споделя Морна Симеона. „Това прилича на изход извън пределите на традиционните методи за достъп към знания за нас самите.”

Процесът, за който говори Морна се основава на древен хавайски метод за снемане (освобождаване от) на напрежение и решаване на проблеми, назоваващ се Хоопонопоно. Думата „Хоопонопоно” означава „да направиш правилно, да поправиш грешката”. Морна е местна хавайска кахуна лапаау. Кахуна означава „пазителка на тайните”, а лапаау означава „лечител”.

Тя е избрана за кахуна още като малко момиченце и е получила лечителския си дар, когато е била на три години. Тя е дъщеря на член на съда на кралица Лилиуокалани, последната владетелка на Хавайските острови. Процесът, за който се говори днес е съвременна версия на древен хавайски ритуал на изчистване. Той се оказа толкова ефективен, че тя е поканена да преподава дадения метод в Организацията на Обединените нации, Световната Организация по Здравеопазване и лечебни учреждения по целия свят.

Как работи Хоопонопоно? Морна обяснява: „Ние сме съвкупност от целия ни опит от миналото ни, което ни обременява. Когато ние изпитваме напрежение или страх в нашия живот, ако внимателно се вгледаме, ще открием, че причината е в паметта, в спомените. Емоциите, свързани с тези спомени ни влияят и днес. Подсъзнанието асоциира действието или човека в настоящето с нещо, което се е случило в миналото. Когато се случва това, емоциите се активират и създават напрежение, стрес”.

„Главната цел на дадения процес” – продължава тя, – е „да открием Създателя вътре в самите себе си”. „Хоопонопоно е безценен дар, позволяващ ни да развием работни отношения със Създателя вътре в себе си и да се научим всеки път да искаме изчистване на грешките в нашите мисли, думи, постъпки или действия. Процесът Хоопонопоно е за абсолютната свобода от миналото”.

Всяко спомняне на всеки опит от самото начало на нашето съществуване, милиарди години се е записвало във формата на мисли и се пази на ефирно ниво. Това невероятно записващо устройство/компютър, известно още като подсъзнание, унихипили или дете е вътре в нас.

Вътрешното дете е много реално и се явява един от аспектите на нашето „Аз”. Другите аспекти са – майката, известна също и като ухане или рационален разум и баща, свръхсъзнание или Духовният аспект. Всички изброени 3 компонента съставляват вътрешното семейство, което в сътрудничество със Създателя съставлява Твоят „Аз”. Всяко човешко същество, всяко растение, всеки атом и всяка молекула имат 3 съставящи ги „Аз”-а. Всеки има своя индивидуална, неприличаща на ничия друга програма.

Най-важната задача, стояща пред хората е да намерят своето истинско „Аз” и място във Вселената. Процесът Хоопонопоно дава тази възможност.

Целта на Хоопонопоно е: 1) Да установиш връзка със Създателя вътре в себе си и да бъдеш с него всяка минута от своя живот; 2) Да Го помолиш да изчисти всичко това, което държиш в себе си. Само Създателят може да направи това. Само Създателят може да изтрие или поправи спомените и мисълформите. Създателят ни е сътворил и само той знае какво се случва с човека.

В тази система не е нужен анализ, решаване или управляване на проблема. На теб не ти е нужно да търсиш при кого да отидеш. Той те е създал и ти можеш да отидеш направо при Него с молба да поправи и изчисти проблема.

В зоната на решение на проблема: светът се явява отражение на това, което се случва вътре в нас. Ако вие сте разстроени и в дисбаланс, там където е нужно да обърнете поглед — не е външният обект, който вие възприемате като източник на вашите проблеми, а вашият вътрешен свят. Всеки стрес, дисбаланс или болест може да бъде поправен/излекуван, работейки само над себе си. Важно е да се отбележи, че тази система с основание се отличава от другите форми на Хоопонопоно. В традиционните методи се изисква физическото присъствие на всеки, който е въвлечен в проблема и всички са длъжни да работят над решението заедно. В системата на Морна всичко може да се реши с участието на Създателя и вас. На вас не ви е нужно да търсите отговор или помощ отвън. Никой не може да ви даде по-ясна информация от тази, която вие можете да намерите, гледайки вътре в себе си.

Морна препоръчва прилагането на Хоопонопоно, особено за лечителите: „Важно е да изчистите кармическите връзки с вашите пациенти преди да започнете да работите с тях, за да не съживите старите програми между вас. Възможно е изобщо да не трябвате да лекувате този човек. Това е известно само на Създателя. Ако вие работите с човек, с когото не би трябвало да работите, то всеки проблем на дадения човек и всичко свързано с него ще се прехвърли върху вас. Това може да доведе до изтощение. Хоопонопоно дава инструменти, които помагат да се предотврати това.”

Морна искаше всеки западен човек да намали стреса в себе си. „За западния човек е много сложно да постави Интелекта (логиката) на заден план. За западния ум е сложно да възприеме Висше Същество поради причината, че в традиционните западни църкви Висшите Същества са невидими за очите”. Тя продължава: „Западният човек е стигнал до крайност и със своя интелектуализъм дели и държи хората разделени. По-нататък човекът се превръща в разрушител, поради това, че вместо да позволи на мощната сила на Създателя да влезе в неговия живот и да му покаже правилния път, той се старае да се справи с проблема и да го реши сам”.

Морна работи заедно със своя колега доктор Стенли Хю Лен*, който е бил няколко години в Хавайската Федерална Болница в качеството си на клиничен психолог-консултант. Той е постигнал невероятни резултати с използването на дадения процес с най-опасни, тежки, „психически болни” криминални престъпници на Хаваите. Той никога не е разговарял с тях и даже не ги е виждал. Той записал имената им и е започнал да работи само над себе си. Той е чистил всяка своя мисъл, убеждение и е питал Създателя как може да помогне на този или друг човек. С изчистването на тези грешки и спомени се е изцелявал и пациентът. „Създателят”, — разказва Хю Лен, — „говори, че е дошло време да върнем всички деца вкъщи”.

(*също така известен като доктор Ихалеакала Хю Лен)