Разединеният Дом

Статия на доктор Ихалеакала Хю Лен

Дом, разединен отвътре не може да устои. Тази истина е вярна за народи, общности, организации, семейства, а също така и за всеки човек по отделно. В дома на Човечеството личността обикновено се явява разделител. Когато личността е разделена, разделен е и домът.

При играта на тенис системата от точки са Любов, независимо дали те са 15, 30, 40 – все е игра. Играта започва с любовта. Етимологическото значение на думата Любов означава 0 точки, празнота, за да се върне човек към Любовта празнотата, към целостта.

Самият процес достига до това като премахва злобата, страха, обвиненията, обидата и деструктивните размисли, токсичните енергии, които разделят разума, който се явява дома на човека, което води до отсъствие на хармония и болести.

Целият живот се явява връщане към Любовта отново и отново. За да достигне до това, човек е длъжен да осъзнае, е той е 100% отговорен за своя живот такъв, какъвто е в момента. Той е длъжен да види, че неговите мисли формират неговия живот, такъв, какъвто се явява сега във всеки нов момент. Проблемът не е в хората, местата и ситуациите, той е в мисълта за тях. Човек е длъжен да оцени това, че не съществува такова понятие като „там”. Хората, местата и ситуациите съществуват само такива, каквито той ги възприема.

Проблемът е в проиграващата се токсична памет, която Шекспир нарича „болезнен стон”. Проиграваната токсична памет отново отделя разума от себе си, Любовта. Усъвършенстваното Хоопонопоно е процес на повторение, прошка и трансформация, това е обръщение към Любовта за изчистване и замяна на отровните енергии с Любов. Любовта достига до това, преминавайки през Разума, започвайки с Духовния Разум, Свръх Съзнанието. После то преминава през Интелектуалния Разум, Съзнателния Разум, освобождавайки го от мисловните енергии. Накрая тя минава през Емоционалния разум, Подсъзнанието, изчиства мислите, родени от разрушаващите емоции и ги изпълва със себе си.

По-надолу е даден инструмент, изчистващ мисли, от който може да се възползва всеки за избавяне на своите мисли от токсични енергии.

Помислете си: „Аз включвам Светлина на своите мисли за мен и моето семейство, роднини и предци”. Този инструмент може да се прилага постоянно. Даденият инструмент се явява обръщение към Любовта за изчистване на токсичните мисли за вас и вашето семейство, роднини и предци, тези, които разединяват вашия Разум, вашият дом.

Целта на живота е неизменна от началото на новото хилядолетие! Тя винаги остава еднаква: връщане към Любовта, отново и отново. Осъществяването на тази цел изисква изключително лична отговорност. Тя изисква признаване на действителните проблеми, които разделят на първо място самия човек, а после всичко останало. Домът, разединен отвътре не може да устои.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *