Въпроси и Отговори

Пасифика Семинари (Pacifica Seminars, Германия) част от IZI ли са?

Не, на сайта на IZI LLC ясно са посочени компаниите, влизащи в състава на IZI LLC (Morrnah Nalamaku Simeona, Ho’akamai LLC, Bingboard Consulting LLC, IHHL LLC, Paddy ‘0, LLC)

 

През 1970 г. Морна е предсказала, че нейни близки ученици ще променят системата и ще направят кратки инструменти, вместо 14 стъпки. Това истина ли е?

Ние не знаем за предполагаемия пренебрежителен коментар. Pacifica Seminar, Inc. е била основана от Морна много преди да посети Германия.

 

В процеса 12 стъпки, на страница 22 (Благодарност) ние четем за Пaсифика Семинари (Тихоокеанските Семинари). Това свързано ли е с Pacifica Seminars, която е основана в Германия?

Фондът «Аз», Свобода на Космоса (The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos (FOI)) е бил основан от Морна на Хаваите преди да посети Германия за първи път. Морна е разработвала материалите в продължение на много години и едва след това, през 1982 година е защитила авторските им права. Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно, Ръководство I включва 12 стъпки, а текстът за Pacifica Seminars е бил публикуван и напечатан през 1982 година от Фонда «Аз», Свобода на Космоса (Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos).

 

Съществува ли все още ФОНДА «Аз», Свобода на Космоса (The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos)?

Да, Морна официално е регистрирала Фонда «Аз», Свобода на Космоса (Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos) на Хаваите през 1980 година. Фондът и до днес е със статут на корпорация, с регистрация на Хаваите от 1980 година. Фондът (The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos) е нетърговска организация (код non-profit 501-c3), основана от Морна Наламаку Симеона. Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно е обновен хавайски процес за решаване на проблеми и освобождаване от спомени, които се възприемат като проблеми. Процесът е разработен от Морна Наламаку Симеона, хавайска Кахуна Лапаау. Тя е била призната от щата Хаваи за Живо Съкровище през 1983 година.

Целите на корпорацията са (i) да пази, да разпространява и да обезпечава запазването на целостта на духовните учения на Морна Наламаку Симеона; (ii) да обучава инструктори как да преподават процеса Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно (SITH®), за да могат те да преподават как се постига самореализация чрез процеса SITH®, да обучава координатори как да организират и провеждат SITH® семинари за всички, които желаят да се научат на процеса Хоопонопоно; и (iii) да поддържа и пази центъра за запазване на учението на госпожа Симеона за конференции и семинари по Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно SITH®.

Офисът на Фонда се намира в центъра на Хонолулу на адрес 126 Queen Street, Suite 311. В офиса има книги и материали на Фонда.

Можете да се разходите и да видите сградата по всяко време. Офисът е работещ, затова не е отворен за посещения или визити със записване.

Можете да намерите сградата с помощта на карта, като последвате линка: 126 Queen St
Honolulu, HI 96813

 

Вярно ли е, че Морна е получила 14 стъпки, а IZI скрива 2 стъпки?

Морна е била президент на Фонда «Аз», Свобода на Космоса (The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos (FOI)), когато Фондът е публикувал материалите за Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно (SITH®) през 1982. Тези оригинални материали продължават да се използват за обучение по Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно (SITH®). Фондът дава разрешение на IZI LLC да обучава и осъществява строг мониторинг, за да се използват материалите съгласно авторското право. Двама сътрудници от компанията IZI LLC — Камайлилали’И Рафайлович и Констанс Хокопана Вебер са били членове на съвета на учредителите на Фонда от самото начало и потвърждават ефективността и целостта на авторското право на материалите. И двете са работили директно с Морна в продължение на много години, като са обучавали, подготвяли и печатали материалите. Материалите ясно показват 12 стъпки. Няма 14 стъпки.

 

Вярно ли е това, което Michael Misclei казва, че IZI обърква хората с този процес?

Без коментар относно този предполагаем пренебрежителен коментар. Уеб сайтовете FOI и IZI LLC ясно показват нашата история и нашата мисия правилно да предадем този любим процес, с мир, в правилната форма.

 

През 70-те Морна е предвидила, че нейните помощници ще разрушат хоопонопоно системата. Затова тя е открила в Германия Pacifica Seminars и е предала метода на тях. Pacifica Seminars и до днес работят и внимателно наблюдават процеса. Благодарение на тях, ние също можем да използваме този метод и удивителен дар в неговата чиста форма направо от Морна. Как да разберем къде е истината, а къде е лъжата ? Те поставят снимка на Морна като официална организация, която е основана от Морна. Те поставиха под съмнение доверието, което имахме към IZI. Бихте ли разяснили?

Морна е била президент на Фонда «Аз», Свобода на Космоса (The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos (FOI)), когато авторското право на материалите е било законно защитено през 1982 година. Фондът дава разрешение на IZI LLC да обучава и осъществява строг мониторинг, за да се използват материалите съгласно авторското право. Двама сътрудници от компанията IZI LLC — Камайлилали’И Рафайлович и Констанс Хокопана Вебер са били членове на съвета на учредителите на Фонда от самото начало и потвърждават ефективността и целостта на авторското право на материалите. И двете са работили директно с Морна в продължение на много години, като са обучавали, подготвяли и печатали материалите.

Фондът «Аз», Свобода на Космоса (Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos) е официално регистриран на Хаваите през 1980 година. Фондът (The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos) е нетърговска организация (код non-profit 501-c3), основана от Морна Наламаку Симеона. Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно е обновен хавайски процес за решаване на проблеми и освобождаване от спомени, които се възприемат като проблеми. Процесът е разработен от Морна Наламаку Симеона, хавайска Кахуна Лапаау. Тя е била призната от щата Хаваи за Живо Съкровище през 1983 година.

Целите на корпорацията са (i) да пази, да разпространява и да обезпечава запазването на целостта на духовните учения на Морна Наламаку Симеона; (ii) да обучава инструктори как да преподават процеса Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно (SITH®), за да могат те да преподават как се постига самореализация чрез процеса SITH®, да обучава координатори как да организират и провеждат SITH® семинари за всички, които желаят да се научат на процеса Хоопонопоно; и (iii) да поддържа и пази центъра за запазване на учението на госпожа Симеона за конференции и семинари по Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно SITH®.