Внимание! Изчистването започва от момента на регистрацията. Ранната регистрация осигурява продължително ежедневно изчистване от инструкторите  на IZI LLC, Доктор Хю Лен, координаторите и всички сътрудници на IZI LLC с всеки регистрирал се на семинара на IZI LLC.

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

СЕМИНАР «ХООПОНОПОНО БИЗНЕС»

Дата 16-17 НОЕМВРИ, 2019
Място Земята и Хората
Адрес София 1404, ул. Околовръстен път 27
Website https://www.earthandpeople.bg
Телефон рецепция 02 424 1000, 0988 12 7000
Работен Език руски с превод на български език
Време: от 10:00 до 17:00 ч. и двата дни
Инструктор: Гуля Кекалике Поликофф
Даниела Николова
Координатор: Гуля Кекалике Поликофф
Асистент координатор: Камелия Младенова
Огнян Младенов
+0878 289 289

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *