САМОПОЗНАНИЕ НА СВОЯ „АЗ” ЧРЕЗ ХООПОНОПОНО SITH® СЕМИНАР І

Описание

До края на тренинга, участниците ще се научат да:

 • Разбират и осъзнават своето предназначение.
 • Се грижат и защитават Своя Аз.
 • Виждат корена на възникване на проблема и способите за неговото решение.
 • Гледат вътре  в Себе си и Създателя в себе си.
 • Бъдат признателни на Създателя.
 • Изпитват ЛЮБОВ отвъд пределите на разума.

Тренингът ще разгледа следните области на приложение на Хоопонопоно:

 • Духовно, ментално, емоционално и физическо ниво.
 • Семейство, роднини и предци.
 • Зачатие, аборти, спонтанни аборти и самоубийства.
 • Смърт.
 • Пари, работа и учене.
 • Духове и Пространствени същности.
 • Работа със земята и здания.
 • Обекти.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР І

1. Вие можете да се регистрирате тук.

2. Подробности за мястото на провеждане и регистрация на всеки тренинг на IZI LLC ще се появява на сайта, когато тя стане достъпна. Всеки тренинг се осъществява с назначен авторизиран Координатор за дадения регион.

3. Преди регистрацията си на Семинар І, Участникът е длъжен да прочете статията Кой Управлява Всичко”.

4. Участниците, преминали Семинар І лично, могат отново да вземат лично участие в Семинар І като Повторен Участник. Изключение за Япония: Участникът е длъжен да вземе лично участие в залата и първи и втори път, преди да посети тренинг без лично присъствие. Участниците, посетели Семинар І като Нов участник могат да посетят Хоопонопоно Бизнес и Хоопонопоно Здраве Семинар като Нов участник, ако се регистрират на тях пръв път. Всички нови участници получават материали към семинара.

5. Важно: Повторен Участник е този, който е преминал Семинар І по времето между 1992 г. и настоящият момент. Преминалият Семинар І преди 1992 година се приема като Нов Участник. „Всяка идентификация (всяко „Аз”) може да бъде регистрирана на Хоопонопоно®  Тренинг”. За Азия: Всяка идентификация (всяко „Аз”) може да бъде регистрирана на Хоопонопоно®  Тренинг. Регистриращият се е длъжен да бъде повторен участник. Прочетете повече за Глобалното Задочно Изчистване тук.

6. Никой няма да бъде допуснат на семинар, без да е платена цялата стойност на таксата за участие. Тези, които са дошли в последните минути преди началото на тренинга, ще трябва да заплатят участието си, преди да бъдат допуснати на тренинг.

7. Регистрирайки се на Семинар І, Участникът е съгласен с Дискламацията и Регистрационното Споразумение. Важно: Само IZI LLC  е авторизирано да координира и обучава на Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно SITH®. Никой друг не е авторизиран да обучава по тази уникална система. Всички материали са защитени с авторски права и се намират под защитата на закона. Наша е отговорността да ви съобщим, че неправилното използване и злоупотреба с материали на Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно ще имат негативни последствия. Запознайте се с  Дискламация и Регистрационно Споразумение.

8. Предварителната Регистрационна стойност на семинара е валидна до 24:00 (полунощ) на съботата една седмица преди началото на тренинга. След полунощ е валидна Стойността на Регистрационната Седмица. Участникът е длъжен да се убеди, че плащането е постъпило в пълен размер.

9. След заплащането на участието в семинара, сумата не подлежи на връщане. Платената сума (с приспаднати комисионни, удържани от платежните системи, такси и комисионни за услугите за препращане на паричните средства) се връща, САМО в случай, че участникът не може да присъства на семинар по някаква причина. В такъв случай, участникът  е НЕОБХОДИМО да напише молба на имейла на координатора на семинара с искане за връщане на сумата до 24.00 ч. (полунощ)  на първия ден на семинара. Ако от Вас не бъде получено писмено искане за връщане на сумата до полунощ на първия ден на семинара, вие ставате Нов Задочен Участник. В такъв случай материали не се изпращат. За да се получат материали е необходимо да се присъства лично на семинар  и да се получат насоки как те да бъдат използвани. Новият Задочен Участник по-нататък може да вземе участие лично на семинар в категорията Повторен Участник и да си купи материалите на самия семинар от координатора

10. Повторният Участник носи на семинара издадения материал от предишния семинар и махалото. Ръководството за Хоопонопоно Семинар І не подлежи на продажба на тренинга. Координаторът може да предостави за продажба само Меню с Инструменти в случай, че има при себе си в наличност.

11. Участникът заплаща двудневен семинар.  Престоят в хотел не е включен. Всеки участник е отговорен за собствено си настаняване и заплащане на разходите по престоя си.

Ръководство за Хоопонопоно Семинар І и Меню с Инструменти може да получи само Повторен Участник, свързал се по имейл bingboardconsultingllc@gmail.com (срокът на доставка е до 3 седмици).

Внимание! Изчистването започва от момента на регистрацията. Ранната регистрация обезпечава продължително ежедневно изчистване с всеки регистрирал се от инструкторите на IZI LLC, Доктор Хю Лен, координаторите и всички сътрудници на IZI LLC.