Информация за Семинар «Здраве» И Заплащане

Описание:

Даденият семинар обединява Семинар  по Самопознание на «Аз» Чрез Хоопонопоно® Семинар I  и  «Здраве».

 До края на тренинга участниците ще се научат да:

— Разбират кои са те и осъзнават смисъла на своето съществуване.
— Се грижат и да защитават Своя «Аз».
— Виждат корените за възникване на проблемите и начините за тяхното решаване.

 — Гледат само  вътре в Себе си и в Създателя,  за да решат проблем.

— Приемат и ценят Създателя.

— Се научат да използват  Хоопонопоно® процеса спрямо опит с болести и здраве.
— Прилагат незабавно инструменти за разрешаване на проблеми със здравето, както за свое лично ползване, така и в професионалната си дейност, ако са медицински работник.

На тренинга се разглеждат следните области на приложение на Хоопонопоно ®:

— Духовно, умствено, емоционално и физическо състояние.
— Семейство, роднини и предци.
— Високо кръвно налягане, болка, безпокойство, депресия и др.
— Смърт и процес на умиране.
— Земя, здания, медицински учреждения.
— Обекти.

РЕГИСТРИРАНЕ НА СЕМИНАР  «ЗДРАВЕ»

  1. Информация за детайлите относно  мястото на  провеждане  и регистрацията на всеки тренинг  по Самопознание на «Аз»  чрез Хоопонопоно®  ще се появява на сайта според нивото на нейната  достъпност.
  2. Регистрация на всеки  тренинг   по Самопознание на «Аз» чрез Хоопонопоно® се осъществява от Координатора на дадения регион (където се провежда семинар).  
  3. Преди  регистрацията си на Семинар «Здраве»,  участникът е необходимо да прочете статията  «Кой Управлява Всичко?».
  4. Семинар «Здраве» е нов семинар. Повторни са само онези  Участници, които вече лично са участвали в двудневен Семинар «Здраве». След като участникът е лично присъствал на Семинар «Здраве», той може да вземе участие в дадения Семинар, като Повторен Участник. Участниците, които са посетили Семинар «Здраве» като  Нов Участник, могат да посетят Бизнес Хоопонопоно или Семинар I как Нов участник, ако се регистрират на тях за пръв път. Всички нови участници получават материали към семинара.
  5. На семинара ще бъдат допуснати само тези, които са заплатили пълната стойност на участието си.
  6. Регистрирайки се на Семинар «Здраве», Участниците се съгласяват с Дискламацията и Регистрационното Споразумение.

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМИНАРИТЕ ПО САМОПОЗНАНИЕ НА «АЗ» ЧРЕЗ ХООПОНОПОНО®

Предварителната Регистрационна Стойност на Семинара е валидна до 24:00 ч. (полунощ) събота, една седмица преди началото на тренинга. След полунощ е валидна Стойността на Регистрационната седмица. Участникът е длъжен да се убеди, че плащането е получено в пълен размер.