IZI LLC са благодарни за откриването на Глобалното Задочно Изчистване. Появи се възможност за изчистване на повече идентификации. Според медитацията на доктор Хю Лен: „Всяка Идентификация може да се регистрира за задочно участие в семинар на Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно”. За Семинар ІІ: За да участват в Глобалното Задочно Изчистване на Семинар ІІ, участниците трябва да отговарят на всички условия за участие. Условията за участие може да видите тук.

Всяка Идентификация може да се регистрира задочно на всеки един семинар IZI LLC  за Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно. Това може да са л на нашето семейство, деца, съпрузи, партньори, приятели, скъпи и любими за вас хора, бизнес, коли,домове,животни, океани, реки, езера и планини. Всички те могат да участват задочно. Регистриращият (този, който регистрира и заплаща семинара) може да регистрира всяка Идентификация. За да се участва задочно, не е необходимо да е имало предварително лично участие на семинар. Има изключение за Азия. За задочно участие на Семинар ІІ участникът или регистриращият трябва да съответства на всички условия за участие в Семинар ІІ.

IZI LLC Регистрация За Глобално Задочно Изчистване (ГЗИ)

Всички координатори на IZI LLC, участващи в програмата могат да започнат да приемат регистрации за Глобално Задочно Изчистване във всеки един тренинг, посочен на страницата за Глобално Задочно Изчистване на уебсайта на IZI LLC, освен страните от Азия, страните от ОНД, България и Израел.

1. Всички Регистриращи се Участници, с адреси в Азия са длъжни да се регистрират за Глобално Задочно Изчистване само чрез офиса в Азия. Регистриращият се е длъжен да бъде повторен участник.

2. Всички Регистриращи се Участници от страните от ОНД, България и Израел с адреси в изброените държави са длъжни да се регистрират за Глобално Задочно Изчистване само чрез уебсайта на ОНД, България и Израел.

3. Всяка Идентификация (всяко „Аз”) може да бъде регистрирана на всеки един тренинг SITH®, спонсори на които се явява IZI LLC, в качеството си на участник в Глобалното Задочно Изчистване. За  Задочно участие в тренинга могат да бъдат регистрирани членове на семейството, деца, съпрузи, любими, възлюбени, близки, приятели, бизнеси, коли, домове, домашни любимци, океани, реки, езера и всички Идентификации (всички „Аз”). Регистриращият (човекът, който оформя регистрацията и заплаща участието) може да регистрира не само себе си, но и всеки Участник (всяко „Аз”). Вие можете да регистрирате само едно (1) име (наименование) при една регистрация. През 2017 година, за задочно участие в семинара, не е задължително предварителното лично участие в зала, освен за страните от Азия.

Всички Регистриращи се участници от страните в Азия, имащи Азиатски адреси, са длъжни да се регистрират за Глобална Регистрация за Задочно Участие само чрез Азиатския офис. Регистриращият се е длъжен да бъде Повторен участник. Всички регистриращи се Участници от страните на ОНД, България и Израел с адреси в изброените държави са длъжни да правят Глобална Регистрация за Задочно Участие само чрез сайтовете на страните от ОНД, България и Израел.

4. Веднага щом заплащането и регистрацията бъдат завършени, участникът попада в списъка за Глобално Задочно Изчистване. Изчистването започва от момента на регистрацията. Ранната регистрация обезпечава повече време за изчистване. Списъкът на Задочните Участници на тренинга на Глобална Регистрация  ще бъде изпращан всеки ден на 3 членове на IZI LLC (Камайлилали’И Рафаилович, Констанс Хоку Пана Вебер и Мери Кьолер — Моята Дива Ирландска Роза) и всички Координатори и Инструктори на IZI LLC.

5. По време на тренинга Списъкът с имената за Глобална регистрация на Задочните Участници ще се намира на Масата за Задочно Участие.

 

Регистрация за Семинар І и за Бизнес семинар за Глобално Задочно Изчистване (ГЗИ):

1. Всички съпричастни на IZI LLC координатори могат да започнат да приемат Глобална Регистрация за Задочно Участие във всеки един тренинг, посочен на страницата за Глобална Регистрация за Задочно участие на уебсайта на IZI LLC, освен  от страните от Азия, от страните на ОНД, България и Израел. Всички Регистриращи се участници с адреси в Азия са длъжни да се регистрират за Световна Регистрация за Задочно Участие само чрез Азиатския офис. Всички регистриращи се участници от страните на ОНД, България и Израел с адреси в изброените страни, са длъжни да се регистрират в Глобална Регистрация за Задочно Участие само чрез уебсайтовете на страните на ОНД, България и Израел. За Семинар ІІ: За участие в Глобално Задочно Изчистване на Семинар ІІ, участникът трябва да отговаря на всички условия за участие. Условията за участие са тук.

2. Глобалната Регистрация за Задочно Участие ще бъде открита 3 месеца преди определената дата на семинара.  Това разписание ще бъде обновявано на сайта на IZI LLC в началото на всеки месец. Моля, вижте по-долу посочените семинари, достъпни за Глобално Задочно Участие.

3. Всяка Идентификация (всяко „Аз”) може да премине Глобална Регистрация за Хоопонопоно семинар в качеството си на Задочен Участник, освен страните от Азия, където Регистриращият се е длъжен да бъде повторен Участник. Тези Участници, които се включват в тренинга Задочно не получават никакви материали и са длъжни да се регистрират в качеството си на нов участник, когато лично (в зала) участват на семинар. Для участия заочно в Семинаре II участник или регистрируемый должен соответствовать всем требованиям участия в Семинаре II.

4. Дистанционният Координатор (Координаторът, който провежда Глобалната Регистрация на Задочните Участници и самият той не Координира семинара) ще приема Глобална Регистрация за Задочно Участие по същата парична стойност и в същия паричен еквивалент, както и при регистрацията на обикновен планиран семинар. (пример: Дистанционните Координатори на САЩ ще приемат от всички Задочни Участници паричната равностойност на 255 US $ за всеки един семинар по света.) За всички задочни участници сега стойността е една.

5. Координаторът на семинара (непосредствен Координатор на семинара) също може да се включи в Глобалната Регистрация за Задочно Участие на своя семинар, заплащайки  стойността за Задочно Участие веднага след откриване на регистрацията.

6. Списъкът на Задочните Участници за Глобална Регистрация ще се изпраща за изчистване на 3 членове на Организацията, всички Координатори и Инструктори всеки работен ден.

7. Дистанционният Координатор или Координаторът на Семинара изпраща на Участниците Сертификат, потвърждаващ неговото Задочно Участие в Глобалната Регистрация по електронна поща или по пощата на физически адрес.

8. Правила за връщане: След заплащането за семинар за Задочно Участие за Глобално Изчистване, сумата не подлежи на връщане или прехвърляне в друг семинар.

9. Правила за Отмяна: В случай на отмяна на семинара ние не връщаме сумата, заплатена за Глобална Регистрация за Задочно Изчистване. Изчистването започва веднага след регистрирането за участие в семинара. В случай на отмяна на семинара, чрез координатора, участникът може да бъде прехвърлен като задочен участник в друг семинар, който се провежда през текущата година. Ние ще продължим ежедневното чистене и ще изпратим благодарствено писмо при приключване на изчистването.

10. Материали  на Участващите в тренинга за Глобално Задочно Изчистване не се изпращат. За да получите и ползвате материалите е необходимо да се регистрирате като Нов Участник и да присъствате лично в залата. Участниците в Глобалното Задочно Изчистване получават всички ползи от изчистването до и по време на тренинга.

За семинарите Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно доктор Хю Лен казва:

„Вече е време да станем такива, каквито сме — с чисто сърце, свободни от страх и страдание. Процесът Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно ни помага да се върнем у дома, към чистотата на самите себе си посредством изчистване на своите спомени, възпроизвеждащи страх и страдание.

От чистотата на вашето сърце автоматично се появява светлина. Със Светлината идва и това, което е съвършено за вас във всички отношения: идеално семейство и отношения в бизнеса, съвършени източници на богатство, вашите таланти и идеи.

СЕГА за вас е достъпно всичко. Единствено само вие можете да направите своя избор: да живеете със страхове и страдания или да живеете в съвършенство.”

Кликнете тук, за да се запознаете с ДИСКЛАМАЦИЯТА.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *