Глобално Задочно Изчистване

Тази форма е за тези, които искат да участват в изчистващия процес, но не могат да присъстват на семинар физически.   Описание: Глобално Задочно Изчистване Дата: целогодишно Сертификат-инструмент: изпраща се след завършване на семинара във Вашия кабинет от който Ви активират след регистрация за Глобално Задочно Изчистване. Сертификатът ще се пази там, а след изпращане, ще го имате и на е-мейл. Адрес: Сертификат-инструмент: изпраща се след завършване на семинара във Вашия кабинет от който Ви активират след регистрация за Глобално […]